การประชุมแก้ไขปัญหาน้ำ อาคารชุด แมเนอร์ สนามบินน้ำ

ระหว่าง

เจ้าของร่วม/คณะกรรมการ และ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

การประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 น.

 

 

 

นิติบุคคลอาคารชุด ซิตี้โฮม รัตนาธิเบศร์

การประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 2560 (เรียกครั้งที่ 2)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.

 

 

การประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 2560

อาคารชุด แมเนอร์ สนามบินน้ำ

การประชุมเมื่อวันอาทิตย์ที่ 3 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น.

 

 

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร นันทวัน รามคำแหง

การประชุมใหญ่วิสามัญสมาชิก ครั้งที่ 2/2560

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.