บริการให้คำปรึกษา

  • รับเป็นที่ปรึกษาโครงการอาคารชุด อาคารสำนักงาน เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ และ รีสอร์ท

  • รับเป็นที่ปรึกษาโครงการจัดสรรที่ดิน หมู่บ้านจัดสรร สวนเกษตร และสนามกอล์ฟ

  • รับเป็นที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และ การทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ