ผลิตภัณฑ์  SMT  ดับกลิ่น ละลายไขมัน

                 ผลิตภัณฑ์  SMT  เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพชนิดน้ำ  ผลิตมาจากเชื้อจุลินทรีย์หลากสายพันธุ์  เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ในกลุ่มที่ย่อยสลายโปรตีน ย่อยสลายไขมัน ย่อยสลายคาร์โบโฮเดรท การสลายเซลลูโลสเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสารชีวภาพที่เป็นตัวการทำให้น้ำเสียและกลิ่นเหม็นหมดสิ้นไป  เป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิต ปลอดภัยกว่า การใช้สารเคมีไม่มีสารพิษตกค้างและไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่ต้องการอากาศ (Anaerobic Bacteria)

ประสิทธิภาพและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์  SMT  ดับกลิ่น  ละลายไขมัน  เข้มข้น

คุณประโยชน์  จุลินทรีย์  SMT มีประสิทธิภาพสูงในการย่อยสลลายสารชีวภาพ โปรตีน  คาร์โบไฮเดรท และไขมัน  กำจัดกลิ่นเหม็น  ลดค่าบีโอดี และ ซีโอดี อย่างรวดเร็ว

แก้ปัญหา   กลิ่นเหม็นจาก บ่อเกรอะ, บ่อบำบัดฯ  ฟุ้งกระจายตามบริเวณชั้น  และลานจอดรถ ฟุ้งไปตามห้องน้ำ  ตามชั้นต่าง ๆ ของอาคาร

สาเหตุ เพราะจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในระบบบำบัดฯมีปริมาณไม่เพียงพอที่จะทำการย่อยสลายสิ่งปฏิกูลที่เกิดขึ้นมากในแต่ละวันเกิดการหมักหมม จึงส่งกลิ่นเหม็นดังกล่าว

อัตราการใช้ 

– บ่อเกรอะ, บ่อไขมันขนาดบรรจุ  20,000  ลิตร (20 Q)ใช้เชื้อจุลินทรีย์  SMT สัปดาห์ละ 20  ลิตร

– บ่อบำบัดน้ำเสีย  ขนาดบรรจุ  200,000 – 300,000 ลิตร ( 200 Q -300 Q)  SMT สัปดาห์ละ 200 – 300 ลิตร

– ตลาดสด, ศูนย์อาหาร, บ้านพักอาศัยทั่วไปใช้เชื้อจุลินทรีย์ 10 -20 ซีซี ผสมน้ำเปล่า 20 ลิตรเทลาดลงโถสุขภัณฑ์หรือ พื้น

วิธีการใช้   นำเชื้อจุลินทรีย์  SMT เทลงบ่อเกรอะ,บ่อไขมัน ,บ่อบำบัดน้ำเสีย ,ซักโครก,โถปัสสาวะ  เพื่อย่อยสลายกากปฏิกูลของเสีย  เทลาดพื้นห้องน้ำ  พื้นห้องเก็บขยะ  ล้างตลาดสด    เพื่อช่วยขจัดกลิ่นเหม็นหมดสิ้นไป

ผลที่จะได้รับ     1.ใช้เชื้อจุลินทรีย์ประสิทธิภาพสูง SMT  ต่อเนื่อง 6 เดือน – 1 ปี ขึ้นไปสามารถ  ลดค่าไฟฟ้าในการเดิน เครื่องเติมอากาศลงได้ 30 – 70%  2. อาคาร สะอาดปราศจากกลิ่นเหม็นต่าง ๆ 3. อาคาร เป็นผู้นำอาคารสูงที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  (Green  Building)

ข้อเสนอแนะ– การใช้จุลินทรีย์ SMT ปริมาณของจุลินทรีย์ SMT กับปริมาณของเสียต้องผันแปรตามกันจึงจะได้ผล  ใช้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  ชื้อจุลินทรีย์  SMT เป็นเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ และ เข้มข้น

ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาด ห้องน้ำและสุขภัณฑ์

                 เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการทำความสะอาดในชีวิตประจำวัน หลีกเลี่ยงน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นสารเคมี บริษัทฯ จึงนำน้ำหมักชีวภาพมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดห้องน้ำ และสุขภัณฑ์  ใช้ทำความสะอาดได้เหมือนน้ำยาเคมีทั่วไป  มีน้ำหมักชีวภาพเป็นส่วนประกอบหลัก  จึงมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายกลิ่นเหม็นที่ตกค้าง เช่น ปัสสาวะ  อุจจาระ ตามห้องน้ำ   และกำจัดราดำตามร่องยาแนว  คราบไขมันตามพื้นห้องครัว  คราบลื่นตามพื้นห้องเก็บขยะ หรือ ถังขยะ ได้เป็นอย่างดี

ประสิทธิภาพและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์  

 • ล้างห้องน้ำ  สะอาด ปราศจากกลิ่นเหม็นตกค้าง จากกลิ่นปัสสาวะ อุจจาระ กลิ่นเหม็นที่ไหลย้อนจากฟอร์เดล กำจัดแมลงหวี่

 • ทำความสะอาดพื้น สามารถใช้ทำความสะอาดพื้นได้ทุกสภาพพื้นผิว  ไม่ทิ้งคราบตกค้าง  ไม่ทำลายสีและสารเคลือบเงาบนพื้นผิวทุกชนิดล้างออกได้ง่าย

 • ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทางน้ำสามารถย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ  น้ำที่เหลือจากการใช้งานช่วยบำบัดน้ำเสียและช่วยดับกลิ่นตามท่อระบายน้ำ และสามารถนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานนำไปรดต้นไม้ได้โดยไม่เป็นอันตราย

 • มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถป้องกันการรบกวนจากแมลงต่างๆ  เช่น  มด  แมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง  และหนู  (ถ้าแมลงมีจำนวนมากจะค่อยๆ ลดน้อยลงเป็นการตัดวงจรชีวิตแบบธรรมชาติ)

วิธีใช้  ผลิตภัณฑ์ 

 • ล้างห้องน้ำเทผลิตภัณฑ์ 10 – 20 ซีซี (1-2 ช้อนโต๊ะ)  ผสมน้ำ 1 – 2 ลิตร  ล้างอ่างล้างหน้า โถสุขภัณฑ์ โถปัสสาวะขัดพื้นห้องน้ำ  แล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาด

 • ถูพื้น เทผลิตภัณฑ์  10-20  ซีซี (1-2 ช้อนโต๊ะ) ผสมน้ำ  1-5  ลิตรใช้ม็อบจุ่มบิดหมาด ๆ ถูพื้น  ถ้าสกปรกมากใช้โดยไม่ต้องเจือจางใช้ได้บ่อยตามต้องการ ไม่เป็นอันตรายใดๆ  ไม่ต้องเช็ดน้ำตาม

ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ และกระจก

                  เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการทำความสะอาดในชีวิตประจำวัน หลีกเลี่ยงน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นสารเคมี บริษัทฯ จึงนำน้ำหมักชีวภาพมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ และกระจก ใช้ทำความสะอาดได้เหมือนน้ำยาเคมีทั่วไป  มีน้ำหมักชีวภาพเป็นส่วนประกอบหลัก  จึงมีประสิทธิภาพในการกำจัดคราบสกปรกต่าง ๆ เช่น  คราบฝุ่น   คราบราดำ  คราบสนิมน้ำ  คราบมัน ได้เป็นอย่างดีและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้

ประสิทธิภาพและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์  

 • ทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ กระจก และสเตนเลสให้ขึ้นเงา  และใช้ทำความสะอาดเครื่องหนังป้องกันการเกิดเชื้อราได้เป็นอย่างดี

 • สามารถใช้ทำความสะอาดพื้นผิวได้ทุกสภาพพื้นผิว  โดยไม่ต้องเช็ดน้ำซ้ำและไม่ทิ้งคราบตกค้างไม่ทำลายสีและ สารเคลือบเงาบนพื้นผิวทุกชนิด  ล้างออกได้ง่าย

 • ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทางน้ำสามารถย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ  น้ำที่เหลือจากการใช้งานช่วยบำบัดน้ำเสียและสามารถนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานนำไปรดต้นไม้ได้โดยไม่เป็นอันตราย

 • ทำให้ประหยัด  สะดวก  สามารถใช้แทนผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดได้หลากหลายและใช้ในอัตราส่วนที่น้อยเพราะเป็นสูตรเข้มข้น

 • มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถป้องกันการรบกวนจากแมลงต่างๆ  เช่น  มด  แมลงวัน  แมลงสาบ ยุง  และหนู

วิธีใช้  ผลิตภัณฑ์

 • ฉีดพ่น  บนเฟอร์นิเจอร์หรือกระจกหรือพื้นผิวที่ต้องการทำความสะอาด  ใช้ผ้าแห้งเช็ดออก

ผลิตภัณฑ์  ทำความสะอาดพื้นทั่วไป

                เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในการทำความสะอาดในชีวิตประจำวัน หลีกเลี่ยงน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นสารเคมี บริษัทฯ จึงนำน้ำหมักชีวภาพมาต่อยอดเป็น  ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดพื้น ใช้ทำความสะอาดได้เหมือนน้ำยาเคมีทั่วไป  มีน้ำหมักชีวภาพเป็นส่วนประกอบหลัก  จึงมีประสิทธิภาพในการย่อยสลายกลิ่นเหม็นที่ตกค้าง และกำจัดราดำตามร่องยาแนว  คราบไขมันตามพื้นห้องครัว  คราบฝุ่น คราบสนิมน้ำ ได้เป็นอย่างดี

ประสิทธิภาพและคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์  ทำความสะอาดพื้น

 • ล้างห้องน้ำ  สะอาด ปราศจากกลิ่นเหม็นตกค้าง จากกลิ่นปัสสาวะ อุจจาระ กลิ่นเหม็นที่ไหลย้อนจากฟอร์เดล กำจัดแมลงหวี่

 • ทำความสะอาดพื้น สามารถใช้ทำความสะอาดพื้นได้ทุกสภาพพื้นผิว  ไม่ทิ้งคราบตกค้าง  ไม่ทำลายสีและสารเคลือบเงาบนพื้นผิวทุกชนิดล้างออกได้ง่าย

 • ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทางน้ำสามารถย่อยสลายได้ทางธรรมชาติ  น้ำที่เหลือจากการใช้งานช่วยบำบัดน้ำเสียและช่วยดับกลิ่นตามท่อระบายน้ำ และสามารถนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานนำไปรดต้นไม้ได้โดยไม่เป็นอันตราย

 • มีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถป้องกันการรบกวนจากแมลงต่างๆ  เช่น  มด  แมลงวัน  แมลงสาบ  ยุง  และ หนู  (ถ้าแมลงมีจำนวนมากจะค่อยๆ ลดน้อยลงเป็นการตัดวงจรชีวิตแบบธรรมชาติ)

วิธีใช้  ผลิตภัณฑ์  ทำความสะอาดพื้น

 • ถูพื้น เทผลิตภัณฑ์  250  มล  ผสมน้ำ  5  ลิตรใช้ม็อบจุ่มบิดหมาด ๆ ถูพื้น  ถ้าสกปรกมากใช้โดยไม่ต้องเจือจางใช้ได้บ่อยตามต้องการ ไม่เป็นอันตรายใดๆ  ไม่ต้องเช็ดน้ำตาม