อบรมหลักสูตร

การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

และ

การบริหารนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

ณ สถาบันบริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย

 

 

การอบรมหลักสูตร

ผู้จัดการหมู่บ้านจัดสรร/อาคารชุด

ณ สถาบันบริหารอสังหาริมทรัพย์ไทย