บริษัท  ทีอาร์อีเอ็ม จำกัด 

    บริษัท  ทีอาร์อีเอ็ม จำกัด ก่อตั้งโดยคณะผู้บริหารมืออาชีพที่มากด้วยประสบการณ์และมีความชำนาญโดยเฉพาะ

    บริษัท  ทีอาร์อีเอ็ม จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการอื่นๆ เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตของ   ผู้พักอาศัย และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินทรัพย์ให้แก่เจ้าของ