การบริการด้านกฎหมาย

          บริษัท โกลบอล ลีกัล  จำกัด เป็นบริษัทในเครือให้บริการงานฝ่ายกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ ที่มีความเชี่ยวชาญ และชำนาญเป็นพิเศษ เกี่ยวกับกฎหมายอสังหาริมทรัพย์  กฎหมายนิติกรรม สัญญา และกฎหมายอื่นๆ โดยให้บริการดังนี้

  • ให้คำปรึกษาแนะนำข้อกฎหมายและวิธีการแก้ปัญหาต่างๆในส่วนที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาคารชุดและที่ดินจัดสรร

  • ให้คำปรึกษาแนะนำนิติกรรมสัญญาต่างๆเช่นสัญญาซื้อขาย สัญญาเช่า/เช่าซื้อและสัญญาอื่นๆ

  • ให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับภาษีอากร และปัญหากฎหมายทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับ อาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร

  • ฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อรักษาผลประโยชน์ของนิติบุคคลอาคารชุด หมู่บ้านจัดสรรและต่อสู้คดี

    ในกรณีที่นิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรรถูกฟ้อง โดยสำนักงานกฎหมายฯ คิดค่าใช้จ่ายสำหรับนิติบุคคลอาคารชุด/หมู่บ้านจัดสรรที่บริษัทฯรับบริหารการจัดการเป็นกรณีพิเศษ